Features & benefits

 • Vlastnosti ventilu Dynamic Valve™

  – Konštrukcia ventilu 2 v 1 pre reguláciu teploty a automatické vyvažovanie;
  – Zabudovaný regulátor rozdielového tlaku;
  – Maximálny rozdielový tlak 60 kPa;
  – Obmedzenie maximálnej hodnoty prietoku medzi 25 – 135 litrami za hodinu;
  – Verzia DN 10 a DN 15;
  – Rohové a priame modely podľa noriem NF a DIN.

 • Jednoduchý dizajn & rozmer

  Dynamic Valve™ je dobrou správou pre každého, kto sa zaoberá navrhovaním či špecifikáciou vykurovacích systémov s dvomi potrubiami. Má všetky výhody automatického hydronického vyvažovania, kombinovaného s optimálnou reguláciou teploty. Schopnosť presne vyvážiť a regulovať radiátory v týchto systémoch je základom pre dosiahnutie lepšieho výkonu, zníženia spotreby energie a zvýšenia spokojnosti užívateľov.

   

 • Jednoduchosť

  – Menej komponentov si vyžaduje dimenzovanie

  – Úspora času stráveného diagnostikou, výpočtami, stretnutiami a prípravou

  – Rýchly, spoľahlivý a jednoduchý proces uvedenia výrobkov do prevádzky

  Spoľahlivá prevádzka

  – Neustála optimalizácia systému vykurovania

  – Riešenie typických reklamácií ohľadne vykurovania, ako je hluk a doba spustenia vykurovania

  – Užívateľ nemôže narušiť vyváženosť systému

  – Väčšia spokojnosť zákazníkov a menší počet požiadaviek na servis

  Energetická účinnosť

  – Lepšia regulácia teploty prináša zníženú spotrebu energie

  – Nižšie náklady čerpadla v dôsledku optimalizácie čerpadiel a nižšej cirkulácie prietoku

  – Menšia tepelná strata vo vratnom potrubí vďaka úplnej regulácii systému delta T

  – Nižšie teploty vo vratnej vetve zabezpečujú väčšiu efektivitu kotla alebo centrálneho zásobovania teplom

 • Jednoduchá inštalácia & uvedenie do prevádzky

  Keď si nainštalujete systém vykurovania s vysokokvalitným ventilom Dynamic Valve™, môžete sa spoľahnúť, že vám vydrží naozaj dlho. Na prvý pohľad vyzerá ventil úplne obyčajne. Od ostatných ho odlišuje to, čo sa skrýva v jeho vnútri. Inštalovaním týchto ventilov si zároveň namontujete aj systém pre automatické vyvažovanie. Systém uvediete do prevádzky tak, že na ventiloch nastavíte správnu maximálnu hodnotu prietoku pre každý radiátor.

   

 • Jednoduchosť

  – Montáž je rovnaká ako u regulačných radiátorových ventilov 

  – Menej reklamácií na hluk, podobne ako u manuálnych vyvažovacích ventilov, potrebná montáž

  – Rýchle a jednoduché uvedenie do prevádzky pomocou prednastavenia maximálneho prietoku

  – Jednoduché a jednorazové overenie tlaku v radiátore namiesto overovania tlaku v stupačkovom potrubí

   

  Spoľahlivá prevádzka

  – Automaticky vyvážený systém kompenzuje bežné požadované zmeny

  – Zákazníci nemôžu narušiť vyváženosť systému

  – Rovnomerná distribúcia tepla v celej budove

  – Spokojní zákazníci a žiadne servisné požiadavky na obsluhu

   

  Flexibilita

  – Prednastavený nástroj a dP tool™ vám všetko ešte viac uľahčia

  – Individuálne problémy ohľadom komfortu možno ľahko vyriešiť bez narušenia vyváženosti systému

  – Nulová závislosť od ostatných častí systému vykurovania

   

   

   

 • Komfort pre užívateľov

  Dynamic Valve™ je výrobok, ktorý sa bežne používa v obytných budovách. Veľa majiteľov, obyvateľov a ďalších užívateľov ocení typické bežné problémy pri vykurovaní, akými sú hluk, nerovnomerné vykurovanie a vysoký účet za energiu. Použitie ventilu Dynamic Valve™ vám ohromne zvýši komfort v interiéri.   

 • Komfort

  – Presné a konštantné hodnoty

  – Krátka doba spustenia

  – Tiché vykurovanie

  Spoľahlivá prevádzka

  – Vďaka automatickému vyvažovaniu sa vyhnete typickým reklamáciám ohľadne vykurovania

  – Minimálne narušenie prevádzky počas renovácie  

  – Menší počet reklamácií od užívateľov

  – Užívatelia nemôžu narušiť vyváženosť systému

  Energetická účinnosť

  – Vďaka lepšej regulácii vám stačí nižšia požadovaná izbová teplota (zníženie nastavenia o jeden stupeň Celzia v priemere znamená asi o 5 – 8 % menšiu spotrebu energie)

  – Optimalizované nastavenia čerpadla vedú k nižším nákladom za elektrinu 

  – Optimalizovaný systém delta T znižuje energetické straty a zvyšuje efektivitu kotla alebo centrálneho zásobovania teplom 

  – Nižšie náklady a nižšie účty za energiu

Zhovárajte sa Pridajte sa

Chcete sa s nami zhovárať?

Spoznajte nás a pridajte sa do konverzácie
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Host", "If-Modified-Since", "Max-Forwards", "User-Agent", "X-Original-URL", "X-Forwarded-For", "X-ARR-LOG-ID", "X-Forwarded-For-Port" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_MAX_FORWARDS", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL", "HTTP_X_FORWARDED_FOR", "HTTP_X_ARR_LOG_ID", "HTTP_X_FORWARDED_FOR_PORT" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/new-solutions/dynamic-valve/features-and-benefits/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "193.162.34.200", "UserHostName": "193.162.34.200", "UserLanguages": null }